Sunday, January 08, 2012

Add domain automatically to Default Identity in Horde when using standard passwd files

Masalah dalam Horde adalah apabila kita create user dalam LDAP akan mengalami masalah dimana User kena Set Default Identity terlebih dahulu.. tiada masalah sekiranya jika kita ada 15 orang users.. tetapi mempunyai klien seramai hampir 5,000 users.. ini akan mengakibat jiwa yang tertekan ..

maka bagaimana ingin membuat ia secara automatis .. supaya kita sebagai Pentadbir Sistem tidak tertekan selalu.

Tambah, 


/usr/share/horde/config/hooks.php

if (!function_exists('_prefs_hook_from_addr')) {
function _prefs_hook_from_addr($user = null)
{
if (is_null($user)) {
$user = Auth::getAuth();
}
if (!empty($user)) {
$user = Auth::getAuth();
$mail = "$user" . "@example.com";
return (empty($mail) ? '' : $mail);
}
return '';
}
}

Remark: "@example.com" gantikan dengan domain jabatan atau syarikat anda .. sebagai contoh domain kami adalah "selasih.net"Langkah kedua,

Buka,

/usr/share/horde/config/prefs.php

Cari 

$_prefs['from_addr'] = array(
'value' => '',
'locked' => true,
'shared' => true,
'type' => 'text',
'desc' => _("Your From: address:")


Gantikan seperti dibawah,

$_prefs['from_addr'] = array(
'value' => '',
'locked' => true,
'hook' => true,
'shared' => true,
'type' => 'text',
'desc' => _("Your From: address:")
);Dan "ta da" .. masalah selesai.

Sila hubungi Rizal di +60.12.390.1337 | rizalm@selasih.net bagi mendapatkan sokongan teknikal kepada myWorkspace dan Horde IMP untuk jabatan anda.