Friday, September 10, 2010

Tasbih Sayidah Fatimah AsSayidah Fatimah As selalu bekerja keras di rumahnya. Dia selalu menggiling gandum untuk diolah menjadi tepung dengan menggunakan batu. Pekerjaan ini membuat tangannya memar, kendati demikian ia tidak pernah berkeluh-kesah.

Ayahandahnya, Nabi Muhammad Saw dapat melihat betapa kerasnya ia bekerja. Suatu hari Nabi Saw berkata bahwa beliau akan memberikan sesuatu yang akan membantu meringankan pekerjaannya. Nabi Muhammad Saw berkata bahwa apa yang akan diberikan kepadanya adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya.

Tahukah kalian hadiah  apa yang diberikan oleh Nabi kepada putri kinasihnya itu?
Nabi menunjukkan bagaimana Sayidah Zahra As dapat bertasbih. Beliau berkata bahwa setiap habis salat, ia harus melafadzkan:

Allahu Akbar  – (Allah Mahabesar) – 34 kali

Alhamdulillah – (Segala puji untuk Allah) – 33 kali

Subhanallah  – (Maha Suci Allah) – 33 kaliSayidah Zahra As sangat senang menerima hadiah khusus ini. Dia senantiasa melakukan tasbih setiap selesai menunaikan salat dan tasbih ini kemudian lebih dikenal sebagai tasbih Fatimah atau tasbih az-Zahra.

Salat adalah ibarat sebuah kusuma yang indah dan tasbih Sayidah Fatimah memberikan bunga yang cantik ini aroma yang semerbak. Sehingga setiap mengerjakan salat kita harus membaca tasbih Sayidah Fatimah ini karena kita ingin salat kita seperti sebuah bunga yang indah dengan aroma yang semerbak.

Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Sayidah Fatimah As di atas adalah:
Tasbih merupakan hadiah khusus dari Nabi Saw untuk kita semua.Sabda  Nabi Muhammad Saw ihwal Sayidah Fatimah As:
Sebaik-baik wanita yang pernah diciptakan Allah di dunia dan akhirat adalah Fatimah.  Ia adalah penghulu wanita di syurga


Sumber Rujukan:
Da’im al-Islam (lihat bag. Fatimah az-Zahra As, hal. 172)

No comments: